Skriv ut

Webbgruppen

Webbgruppens uppgift är att:

Notera att det är fler personer utöver webgruppen som kan publicera information på hemsidan. Detta beror på att klubben vill uppmuntra till mer aktuell information om kommande och utförda aktiviteter, utan att lägga alltför mycket arbete på ett fåtal personer (webgruppen).

För närvarande består webgruppen av: