Utbildningsnivåer

LM DYKs Utbildningsnivåer

Nivå 1

CMAS*, PADI OW eller motsvarande.
En utfärd med detta krav innebär att dyken inte blir djupare än ca 20 meter och att förhållanden kan förväntas vara ideala. Dyken är tänkta att ske så att direktuppstigning är möjligt.

Nivå 2

CMAS**, PADI AOW eller motsvarande. Minst 25 dyk.
En utfärd med detta krav innebär att dyken inte blir djupare än ca 35 meter. Dyken är i tänkta att ske så att direktuppstigning är möjligt. Förhållandena kan vara något sämre, exempelvis kan ström och vågor förekomma.

Nivå 3

CMAS Advanced Nitrox, IANTD Advanced Nitrox, GUE Tech 1, NAUI Decompression Techniques eller motsvarande. Minst 50 dyk utanför kurs.
En utfärd med detta krav innebär att dyken görs till ca 40 meters djup. Dyken kan innehålla dekompressionskrav. På denna nivå är det speciella utrustningskrav, se nedan.

Nivå 4

CMAS Trimix, IANTD Normoxic Trimix, GUE Tech 1, NAUI Technical Diver eller motsvarande. Minst 100 dyk utanför kurs.
En utfärd med detta krav innebär att dyken kan göras ned till ca 60 meters djup (vilket innebär att bottengasen är fortfarande möjlig att andas på ytan). Dyken innehåller accelererad dekompression. På denna nivå är det speciella utrustningskrav, se nedan.

UTRUSTNINGSKRAV NIVÅ 3 OCH 4

Vid dekompressionsdyk: